Ceremonia de avansare și absolvire a Promoției "AUREL VLAICU - 100" de la Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" din Brașov (Promotion and Graduation Ceremony for Class "AUREL VLAICU - 100" of "Henri Coandă" Air Force Academy of Brașov)

Absolvenþii Promoþiei "AUREL VLAICU - 100" împreunã cu conducerea M.Ap.N. (Graduates of the 100th class, AUREL VLAICU, along with the defence ministry leadership. ) - foto Eugen Mihai

Absolvenții Promoției "AUREL VLAICU - 100" împreună cu conducerea M.Ap.N. (Graduates of the 100th class, AUREL VLAICU, along with the defence ministry leadership. ) - foto Eugen Mihai