Ceremonia de avansare și absolvire a Promoției "AUREL VLAICU - 100" de la Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" din Brașov (Promotion and Graduation Ceremony for Class "AUREL VLAICU - 100" of "Henri Coandă" Air Force Academy of Brașov)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se audienþei  (Minister of National Defence, Mircea Duºa, addressing the audience.) - foto Eugen Mihai

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se audienței (Minister of National Defence, Mircea Dușa, addressing the audience.) - foto Eugen Mihai