Ceremonia de avansare și absolvire a Promoției "AUREL VLAICU - 100" de la Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă" din Brașov (Promotion and Graduation Ceremony for Class "AUREL VLAICU - 100" of "Henri Coandă" Air Force Academy of Brașov)

ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, o felicitã pe ºefa de promoþie (The chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã congratulating the highest ranking graduate.)  - foto Eugen Mihai

Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, o felicită pe șefa de promoție (The chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă congratulating the highest ranking graduate.) - foto Eugen Mihai