Aspect de la ceremonia desfãºuratã la Monumentul Eroilor Sanitari - foto Petricã Mihalache
(Ceremony at the Memorial of Medical Orderlies)Conducerea M.Ap.N. depune o coroanã de flori - foto Petricã Mihalache
(Wreath-laying by the leadership of the defence ministry)Defilarea Gãrzii de Onoare - foto Petricã Mihalache
(The Guard of Honor marching)
Aspect de la ceremonia desfășurată la Monumentul Eroilor Sanitari - foto Petrică Mihalache
(Ceremony at the Memorial of Medical Orderlies)
Vizualizat: 555 ori.
Conducerea M.Ap.N. depune o coroană de flori - foto Petrică Mihalache
(Wreath-laying by the leadership of the defence ministry)
Vizualizat: 658 ori.
Defilarea Gărzii de Onoare - foto Petrică Mihalache
(The Guard of Honor marching)
Vizualizat: 590 ori.
Monumentul Eroilor Sanitari - foto Petricã Mihalache
(The Memorial of Medical Orderlies)Comandantul Spitalului Universitar de Urgenþã Militar Central, colonel Aurelian Raneti, adresându-se audienþei din Ambulatoriul de specialitate al SUUMC - foto Petricã Mihalache
(Commander of Military Hospital, Colonel Aurelian Raneti, addressing the audience in the hall of the Military Hospital Ambulatory)Aspect din timpul ceremoniei - foto Petricã Mihalache
(Photo coverage of the ceremony)
Monumentul Eroilor Sanitari - foto Petrică Mihalache
(The Memorial of Medical Orderlies)
Vizualizat: 582 ori.
Comandantul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central, colonel Aurelian Raneti, adresându-se audienței din Ambulatoriul de specialitate al SUUMC - foto Petrică Mihalache
(Commander of Military Hospital, Colonel Aurelian Raneti, addressing the audience in the hall of the Military Hospital Ambulatory)
Vizualizat: 563 ori.
Aspect din timpul ceremoniei - foto Petrică Mihalache
(Photo coverage of the ceremony)
Vizualizat: 593 ori.
Secretarul de stat Vasile Costea adresându-se audienþei - foto Petricã Mihalache
(State Secretary Vasile Costea addressing the audience)ªeful Direcþiei Medicale, general de brigadã Mihai Marius Mureºan, adresându-se audienþei - foto Petricã Mihalache
(The chief of the Medical Directorate, Brigadier General, Mihai Marius Mureºan, addressing the audience)ªeful Direcþiei Medicale conferã Emblema de Onoare a Medicinei Militare secretarului de stat Costea - foto Petricã Mihalache
(The chief of the Medical Directorate offers State Secretary Vasile Costea the Emblem of Honor of Military Medicine)
Secretarul de stat Vasile Costea adresându-se audienței - foto Petrică Mihalache
(State Secretary Vasile Costea addressing the audience)
Vizualizat: 621 ori.
Șeful Direcției Medicale, general de brigadă Mihai Marius Mureșan, adresându-se audienței - foto Petrică Mihalache
(The chief of the Medical Directorate, Brigadier General, Mihai Marius Mureșan, addressing the audience)
Vizualizat: 552 ori.
Șeful Direcției Medicale conferă Emblema de Onoare a Medicinei Militare secretarului de stat Costea - foto Petrică Mihalache
(The chief of the Medical Directorate offers State Secretary Vasile Costea the Emblem of Honor of Military Medicine)
Vizualizat: 556 ori.
Secretarul de stat Costea conferã Emblema de Onoare a Medicinei Militare unui medic de la SUUMC - foto Petricã Mihalache
(State Secretary Costea offers the Emblem of Honor of Military Medicine to a doctor of the military hospital)
Secretarul de stat Costea conferă Emblema de Onoare a Medicinei Militare unui medic de la SUUMC - foto Petrică Mihalache
(State Secretary Costea offers the Emblem of Honor of Military Medicine to a doctor of the military hospital)
Vizualizat: 571 ori.