Aniversarea Detașamentului special de protecție și intervenție (Anniversary of the Special Detachment of Protection and Intervention)

Defilarea militarilor din Detaºamentul special de protecþie ºi intervenþie (The Special Detachment of Protection and Intervention marching) - foto Cãtãlin Ovreiu

Defilarea militarilor din Detașamentul special de protecție și intervenție (The Special Detachment of Protection and Intervention marching) - foto Cătălin Ovreiu