Aniversarea Detașamentului special de protecție și intervenție (Anniversary of the Special Detachment of Protection and Intervention)

Ministrul Mircea Duºa se adreseazã militarilor (Minister Mircea Duºa addressing the troops) - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul Mircea Dușa se adresează militarilor (Minister Mircea Dușa addressing the troops) - foto Cătălin Ovreiu