Aspect de la primirea oficialã (Official welcome ceremony)Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, împreunã cu omologul sãu polonez, Tomasz Siemoniak (Minister of National Defence, Mircea Duºa, with his Polish counterpart, Tomasz Siemoniak)Aspect din timpul convorbirilor oficiale desfãºurate la Varºovia (Official talks in Warsaw)
Aspect de la primirea oficială (Official welcome ceremony)
Vizualizat: 579 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, împreună cu omologul său polonez, Tomasz Siemoniak (Minister of National Defence, Mircea Dușa, with his Polish counterpart, Tomasz Siemoniak)
Vizualizat: 486 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale desfășurate la Varșovia (Official talks in Warsaw)
Vizualizat: 506 ori.