Ministrul apãrãrii naþionale împreunã cu echipa de militari responsabilã cu ajutarea populaþiei afectate de inundaþii - foto M.Ap.N.Aspect de la ºedinþa de coordonare - foto M.Ap.N.Aspect din timpul vizitei - foto M.Ap.N.
Ministrul apărării naționale împreună cu echipa de militari responsabilă cu ajutarea populației afectate de inundații - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 616 ori.
Aspect de la ședința de coordonare - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 580 ori.
Aspect din timpul vizitei - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 631 ori.
Militari acþionând pentru decolmatarea locuinþelor afectate de inundaþii - foto M.Ap.N.Aspect din zona calamitatã - foto M.Ap.N.Ministrul apãrãrii naþionale împreunã cu militarii - foto M.Ap.N.
Militari acționând pentru decolmatarea locuințelor afectate de inundații - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 575 ori.
Aspect din zona calamitată - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 545 ori.
Ministrul apărării naționale împreună cu militarii - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 601 ori.
Militari acþionând pentru decolmatarea locuinþelor afectate de inundaþii - foto M.Ap.N.Ministrul Mircea Duºa împreunã cu militarii care acþioneazã pentru ajutarea populaþiei afectate de inundaþii - foto M.Ap.N.Militari acþionând pentru decolmatarea locuinþelor afectate de inundaþii - foto M.Ap.N.
Militari acționând pentru decolmatarea locuințelor afectate de inundații - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 559 ori.
Ministrul Mircea Dușa împreună cu militarii care acționează pentru ajutarea populației afectate de inundații - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 636 ori.
Militari acționând pentru decolmatarea locuințelor afectate de inundații - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 588 ori.