Ministrul apãrãrii naþionale împreunã cu echipa de militari responsabilã cu ajutarea populaþiei afectate de inundaþii - foto M.Ap.N.Aspect de la ºedinþa de coordonare - foto M.Ap.N.Aspect din timpul vizitei - foto M.Ap.N.
Ministrul apărării naționale împreună cu echipa de militari responsabilă cu ajutarea populației afectate de inundații - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 777 ori.
Aspect de la ședința de coordonare - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 694 ori.
Aspect din timpul vizitei - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 768 ori.
Militari acþionând pentru decolmatarea locuinþelor afectate de inundaþii - foto M.Ap.N.Aspect din zona calamitatã - foto M.Ap.N.Ministrul apãrãrii naþionale împreunã cu militarii - foto M.Ap.N.
Militari acționând pentru decolmatarea locuințelor afectate de inundații - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 715 ori.
Aspect din zona calamitată - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 634 ori.
Ministrul apărării naționale împreună cu militarii - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 711 ori.
Militari acþionând pentru decolmatarea locuinþelor afectate de inundaþii - foto M.Ap.N.Ministrul Mircea Duºa împreunã cu militarii care acþioneazã pentru ajutarea populaþiei afectate de inundaþii - foto M.Ap.N.Militari acþionând pentru decolmatarea locuinþelor afectate de inundaþii - foto M.Ap.N.
Militari acționând pentru decolmatarea locuințelor afectate de inundații - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 684 ori.
Ministrul Mircea Dușa împreună cu militarii care acționează pentru ajutarea populației afectate de inundații - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 772 ori.
Militari acționând pentru decolmatarea locuințelor afectate de inundații - foto M.Ap.N.
Vizualizat: 732 ori.