Ministrul apărării naționale în zonele afectate de inundații

Ministrul apãrãrii naþionale împreunã cu echipa de militari responsabilã cu ajutarea populaþiei afectate de inundaþii - foto M.Ap.N.

Ministrul apărării naționale împreună cu echipa de militari responsabilă cu ajutarea populației afectate de inundații - foto M.Ap.N.