Ministrul apărării naționale în zonele afectate de inundații

Aspect de la ºedinþa de coordonare - foto M.Ap.N.

Aspect de la ședința de coordonare - foto M.Ap.N.