Ministrul apărării naționale în zonele afectate de inundații

Militari acþionând pentru decolmatarea locuinþelor afectate de inundaþii - foto M.Ap.N.

Militari acționând pentru decolmatarea locuințelor afectate de inundații - foto M.Ap.N.