Ministrul apărării naționale în zonele afectate de inundații

Ministrul apãrãrii naþionale împreunã cu militarii - foto M.Ap.N.

Ministrul apărării naționale împreună cu militarii - foto M.Ap.N.