Ministrul apărării naționale în zonele afectate de inundații

Ministrul Mircea Duºa împreunã cu militarii care acþioneazã pentru ajutarea populaþiei afectate de inundaþii - foto M.Ap.N.

Ministrul Mircea Dușa împreună cu militarii care acționează pentru ajutarea populației afectate de inundații - foto M.Ap.N.