Aspect din timpul vizitei ministrului apãrãrii al Republicii Moldova, Vitalie Marinuþa, la Bucureºti - foto Valentin Ciobîrcã
(The visit of the Republic of Moldova’s Defence Minister in Bucharest)Aspect din timpul ceremoniei militare de primire a ministrului apãrãrii al Republicii Moldova - foto Valentin Ciobîrcã
(Military ceremony to welcome the Defence Minister of Republic of Moldova )Aspect din timpul ceremoniei militare de primire a ministrului apãrãrii al Republicii Moldova - foto Petricã Mihalache
(Military ceremony to welcome the Defence Minister of Republic of Moldova )
Aspect din timpul vizitei ministrului apărării al Republicii Moldova, Vitalie Marinuța, la București - foto Valentin Ciobîrcă
(The visit of the Republic of Moldova’s Defence Minister in Bucharest)
Vizualizat: 652 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare de primire a ministrului apărării al Republicii Moldova - foto Valentin Ciobîrcă
(Military ceremony to welcome the Defence Minister of Republic of Moldova )
Vizualizat: 693 ori.
Aspect din timpul ceremoniei militare de primire a ministrului apărării al Republicii Moldova - foto Petrică Mihalache
(Military ceremony to welcome the Defence Minister of Republic of Moldova )
Vizualizat: 713 ori.
Aspect din timpul vizitei ministrului apãrãrii al Republicii Moldova la Bucureºti - foto Valentin Ciobîrcã
(The visit of the Republic of Moldova’s Defence Minister in Bucharest) Aspect din timpul vizitei ministrului apãrãrii al Republicii Moldova la Bucureºti - foto Petricã Mihalache
(The visit of the Republic of Moldova’s Defence Minister in Bucharest )Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks)
Aspect din timpul vizitei ministrului apărării al Republicii Moldova la București - foto Valentin Ciobîrcă
(The visit of the Republic of Moldova’s Defence Minister in Bucharest)
Vizualizat: 626 ori.
Aspect din timpul vizitei ministrului apărării al Republicii Moldova la București - foto Petrică Mihalache
(The visit of the Republic of Moldova’s Defence Minister in Bucharest )
Vizualizat: 678 ori.
Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks)
Vizualizat: 747 ori.