Vizita ministrului apărării al Republicii Moldova la București (The visit of the Republic of Moldova’s Defence Minister in Bucharest)

Aspect din timpul vizitei ministrului apãrãrii al Republicii Moldova, Vitalie Marinuþa, la Bucureºti - foto Valentin Ciobîrcã
(The visit of the Republic of Moldova’s Defence Minister in Bucharest)

Aspect din timpul vizitei ministrului apărării al Republicii Moldova, Vitalie Marinuța, la București - foto Valentin Ciobîrcă
(The visit of the Republic of Moldova’s Defence Minister in Bucharest)