Vizita ministrului apărării al Republicii Moldova la București (The visit of the Republic of Moldova’s Defence Minister in Bucharest)

Aspect din timpul ceremoniei militare de primire a ministrului apãrãrii al Republicii Moldova - foto Petricã Mihalache
(Military ceremony to welcome the Defence Minister of Republic of Moldova )

Aspect din timpul ceremoniei militare de primire a ministrului apărării al Republicii Moldova - foto Petrică Mihalache
(Military ceremony to welcome the Defence Minister of Republic of Moldova )