Vizita ministrului apărării al Republicii Moldova la București (The visit of the Republic of Moldova’s Defence Minister in Bucharest)

Aspect din timpul vizitei ministrului apãrãrii al Republicii Moldova la Bucureºti - foto Valentin Ciobîrcã
(The visit of the Republic of Moldova’s Defence Minister in Bucharest)

Aspect din timpul vizitei ministrului apărării al Republicii Moldova la București - foto Valentin Ciobîrcă
(The visit of the Republic of Moldova’s Defence Minister in Bucharest)