Vizita ministrului apărării al Republicii Moldova la București (The visit of the Republic of Moldova’s Defence Minister in Bucharest)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks)