Militari căzuți la datorie în Afganistan (Romanian militaries killed on duty in Afghanistan)

Aspect de la ceremonia militarã ºi religioasã de comemorare pentru cei doi eroi  (Military and religious commemoration ceremony of the two heroes) - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect de la ceremonia militară și religioasă de comemorare pentru cei doi eroi (Military and religious commemoration ceremony of the two heroes) - foto Valentin Ciobîrcă