Ceremonia de plecare în misiune a fregatei "Regina Maria" (Ceremony for the Deployment of "Regina Maria" Frigate)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se audienþei - foto Cristian Vlãsceanu
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa addressing the audience.)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se audienței - foto Cristian Vlăsceanu
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa addressing the audience.)