Ceremonia de plecare în misiune a fregatei "Regina Maria" (Ceremony for the Deployment of "Regina Maria" Frigate)

Premierul ºi ministrul apãrãrii naþionale împreunã cu marinarii de pe fregatã - foto Cristian Vlãsceanu
(Prime Minister and Minister of defence with frigate crew members.)

Premierul și ministrul apărării naționale împreună cu marinarii de pe fregată - foto Cristian Vlăsceanu
(Prime Minister and Minister of defence with frigate crew members.)