Ministrul apãrãrii naþionale adresându-se audienþei la Academia Tehnicã Militarã - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence addressing the audience at the Military Technical Academy.)Studenþi ºi cadre didactice la ceremonia de deschidere a anului universitar la Academia Tehnicã Militarã - foto Eugen Mihai
( Students and professors at the opening ceremony of the school year at the Military Technical Academy)Ministrul apãrãrii naþionale împreunã cu studenþi de la ATM - foto Eugen Mihai
(Defence minister with students of the MTA.)
Ministrul apărării naționale adresându-se audienței la Academia Tehnică Militară - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence addressing the audience at the Military Technical Academy.)
Vizualizat: 948 ori.
Studenți și cadre didactice la ceremonia de deschidere a anului universitar la Academia Tehnică Militară - foto Eugen Mihai
( Students and professors at the opening ceremony of the school year at the Military Technical Academy)
Vizualizat: 1035 ori.
Ministrul apărării naționale împreună cu studenți de la ATM - foto Eugen Mihai
(Defence minister with students of the MTA.)
Vizualizat: 1135 ori.
Aspect de la deschiderea anului universitar la Universitatea Naþionalã de Apãrare "Carol I" - foto Cãtãlin Ovreiu 
( Opening ceremony of the school year at “Carol I” National Defence University.)Ministrul apãrãrii naþionale ºi comandantul UNAp dezvelesc bustul unui fost comandant al instituþiei - foto Cãtãlin Ovreiu
(Defence minister and the commander of the NDU unveiling the bust of a former commander of the institution.)Studenþi ºi cadre didactice la ceremonia de deschidere a anului universitar la UNAp - foto Cãtãlin Ovreiu
(Students and professors at the opening ceremony of the school year at the defence university.)
Aspect de la deschiderea anului universitar la Universitatea Națională de Apărare "Carol I" - foto Cătălin Ovreiu
( Opening ceremony of the school year at “Carol I” National Defence University.)
Vizualizat: 1073 ori.
Ministrul apărării naționale și comandantul UNAp dezvelesc bustul unui fost comandant al instituției - foto Cătălin Ovreiu
(Defence minister and the commander of the NDU unveiling the bust of a former commander of the institution.)
Vizualizat: 1076 ori.
Studenți și cadre didactice la ceremonia de deschidere a anului universitar la UNAp - foto Cătălin Ovreiu
(Students and professors at the opening ceremony of the school year at the defence university.)
Vizualizat: 1109 ori.