Ceremonii de deschidere a anului universitar 2013 - 2014 în instituțiile militare de învățământ superior (Ceremonies for the opening of the school year in military higher education institutions)

Aspect de la deschiderea anului universitar la Universitatea Naþionalã de Apãrare "Carol I" - foto Cãtãlin Ovreiu 
( Opening ceremony of the school year at “Carol I” National Defence University.)

Aspect de la deschiderea anului universitar la Universitatea Națională de Apărare "Carol I" - foto Cătălin Ovreiu
( Opening ceremony of the school year at “Carol I” National Defence University.)