Ceremonii de deschidere a anului universitar 2013 - 2014 în instituțiile militare de învățământ superior (Ceremonies for the opening of the school year in military higher education institutions)

Ministrul apãrãrii naþionale ºi comandantul UNAp dezvelesc bustul unui fost comandant al instituþiei - foto Cãtãlin Ovreiu
(Defence minister and the commander of the NDU unveiling the bust of a former commander of the institution.)

Ministrul apărării naționale și comandantul UNAp dezvelesc bustul unui fost comandant al instituției - foto Cătălin Ovreiu
(Defence minister and the commander of the NDU unveiling the bust of a former commander of the institution.)