Ceremonii de deschidere a anului universitar 2013 - 2014 în instituțiile militare de învățământ superior (Ceremonies for the opening of the school year in military higher education institutions)

Studenþi ºi cadre didactice la ceremonia de deschidere a anului universitar la Academia Tehnicã Militarã - foto Eugen Mihai
( Students and professors at the opening ceremony of the school year at the Military Technical Academy)

Studenți și cadre didactice la ceremonia de deschidere a anului universitar la Academia Tehnică Militară - foto Eugen Mihai
( Students and professors at the opening ceremony of the school year at the Military Technical Academy)