Ceremonii de deschidere a anului universitar 2013 - 2014 în instituțiile militare de învățământ superior (Ceremonies for the opening of the school year in military higher education institutions)

Ministrul apãrãrii naþionale împreunã cu studenþi de la ATM - foto Eugen Mihai
(Defence minister with students of the MTA.)

Ministrul apărării naționale împreună cu studenți de la ATM - foto Eugen Mihai
(Defence minister with students of the MTA.)