Ceremonii de deschidere a anului universitar 2013 - 2014 în instituțiile militare de învățământ superior (Ceremonies for the opening of the school year in military higher education institutions)

Ministrul apãrãrii naþionale adresându-se audienþei la Academia Tehnicã Militarã - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence addressing the audience at the Military Technical Academy.)

Ministrul apărării naționale adresându-se audienței la Academia Tehnică Militară - foto Eugen Mihai
(The Minister of National Defence addressing the audience at the Military Technical Academy.)