Vizita oficială a șefului Statului Major General în Republica Slovenă (Official Visit of the Chief of General Staff in Slovenia)

Militari sloveni în timpul unui exerciþiu demonstrativ - foto Ziga Pretnar
(Slovenian soldiers presenting a drill)

Militari sloveni în timpul unui exercițiu demonstrativ - foto Ziga Pretnar
(Slovenian soldiers presenting a drill)