Vizita oficială a șefului Statului Major General în Republica Slovenă (Official Visit of the Chief of General Staff in Slovenia)

ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, în vizitã în Republica Slovenia - foto Ziga Pretnar
(Lieutenant General ªtefan Dãnilã, Romanian chief of General Staff, during his visit in Slovenia)

Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, în vizită în Republica Slovenia - foto Ziga Pretnar
(Lieutenant General Ștefan Dănilă, Romanian chief of General Staff, during his visit in Slovenia)