Vizita oficială a șefului Statului Major General în Republica Slovenă (Official Visit of the Chief of General Staff in Slovenia)

ªeful SMG împreunã cu militari din forþele speciale slovene- foto Ziga Pretnar
(Chief of General Staff with soldiers of the Slovenian special forces)

Șeful SMG împreună cu militari din forțele speciale slovene- foto Ziga Pretnar
(Chief of General Staff with soldiers of the Slovenian special forces)