Ceremonia de depunere a jurământului militar de către studenții anului I ai Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu (Freshmen of the "Nicolae Bălcescu" Land Forces in Sibiu Take the Military Oath)

Ministrul apãrãrii naþionale la ceremonia de depunere a jurãmântului militar de cãtre studenþii anului I ai Academiei Forþelor Terestre „Nicolae Bãlcescu" - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister of defence present at the ceremony organized for the freshmen of the "Nicolae Bãlcescu" Land Forces in Sibiu who took the military oath)

Ministrul apărării naționale la ceremonia de depunere a jurământului militar de către studenții anului I ai Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu" - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister of defence present at the ceremony organized for the freshmen of the "Nicolae Bălcescu" Land Forces in Sibiu who took the military oath)