Ceremonii de decorare a drapelelor de luptã la Timișoara și Arad (Ceremonies for the Decoration of Combat Colors in Timișoara and Arad)

Aspect din timpul ceremoniei de la B 191 Infanterie din Arad 
(Ceremony at the 191st Battalion of Arad)

Aspect din timpul ceremoniei de la B 191 Infanterie din Arad
(Ceremony at the 191st Battalion of Arad)