Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Official talks) - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, conferã Emblema de Onoare a Armatei României adjunctului secretarului apãrãrii pentru politica de apãrare, dr.James Miller (The defence minister awarded Dr. James Miller, US Principal Deputy Undersecretary for Defense Policy, the highest distinction of the Ministry of National Defence, the Emblem of Honor of the Romanian Armed Forces, with peace insignia) - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul Duºa îi oferã un cadou simbolic dr. James Miller (Minister Duºa offers a symbolic gift to Dr. James Miller) - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Official talks) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 838 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, conferă Emblema de Onoare a Armatei României adjunctului secretarului apărării pentru politica de apărare, dr.James Miller (The defence minister awarded Dr. James Miller, US Principal Deputy Undersecretary for Defense Policy, the highest distinction of the Ministry of National Defence, the Emblem of Honor of the Romanian Armed Forces, with peace insignia) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 752 ori.
Ministrul Dușa îi oferă un cadou simbolic dr. James Miller (Minister Dușa offers a symbolic gift to Dr. James Miller) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 663 ori.
Ministrul Duºa oferã un cadou simbolic asistentului secretarului de stat pentru politica spaþialã ºi de apãrare, Frank Rose (Minister Duºa offers a symbolic gift to Frank Rose, US Deputy Assistant Secretary of State for Space and Defense Policy) - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, adresându-se audienþei (Minister of National Defence, Mircea Duºa, addressing the audience) - foto Cãtãlin Ovreiu
Ministrul Dușa oferă un cadou simbolic asistentului secretarului de stat pentru politica spațială și de apărare, Frank Rose (Minister Dușa offers a symbolic gift to Frank Rose, US Deputy Assistant Secretary of State for Space and Defense Policy) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 774 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, adresându-se audienței (Minister of National Defence, Mircea Dușa, addressing the audience) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 782 ori.