Întrevedere a ministrului apărării naționale cu oficiali americani și ai NATO, la M.Ap.N. (Meeting of Defence Minister with American and NATO Officials at the Defence Ministry HQ)

Ministrul Duºa îi oferã un cadou simbolic dr. James Miller (Minister Duºa offers a symbolic gift to Dr. James Miller) - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul Dușa îi oferă un cadou simbolic dr. James Miller (Minister Dușa offers a symbolic gift to Dr. James Miller) - foto Cătălin Ovreiu