Întrevedere a ministrului apărării naționale cu oficiali americani și ai NATO, la M.Ap.N. (Meeting of Defence Minister with American and NATO Officials at the Defence Ministry HQ)

Ministrul Duºa oferã un cadou simbolic asistentului secretarului de stat pentru politica spaþialã ºi de apãrare, Frank Rose (Minister Duºa offers a symbolic gift to Frank Rose, US Deputy Assistant Secretary of State for Space and Defense Policy) - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul Dușa oferă un cadou simbolic asistentului secretarului de stat pentru politica spațială și de apărare, Frank Rose (Minister Dușa offers a symbolic gift to Frank Rose, US Deputy Assistant Secretary of State for Space and Defense Policy) - foto Cătălin Ovreiu