Întrevedere a ministrului apărării naționale cu oficiali americani și ai NATO, la M.Ap.N. (Meeting of Defence Minister with American and NATO Officials at the Defence Ministry HQ)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Official talks) - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Official talks) - foto Cătălin Ovreiu