Ceremonia de sosire din misiune a fregatei "Regina Maria" (Ceremony for the Return of Frigate "Regina Maria")

Ministrul apãrãrii îl felicitã pe comandantul fregatei la întoarcerea din misiune (Defence minister congratulates the frigate commander upon return from mission) - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul apărării îl felicită pe comandantul fregatei la întoarcerea din misiune (Defence minister congratulates the frigate commander upon return from mission) - foto Cătălin Ovreiu