Aspect de la ceremonia organizatã la Cercul Militar Naþional (Ceremony at the Palace of the National Military Club) - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, înmâneazã Drapelul de luptã comandantului Agenþiei de cercetare pentru tehnicã ºi tehnologii militare (The Minister of National Defence, Mircea Duºa, handing over the Combat Colors to the commander of the Military Equipment and Technologies Research Agency) - foto Cãtãlin OvreiuComandantul Agenþiei, colonelul Liviu Coºereanu, adresându-se audienþei (Colonel Liviu Coºereanu, Commander of the Military Equipment and Technologies Research Agency, addressing the audience) - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspect de la ceremonia organizată la Cercul Militar Național (Ceremony at the Palace of the National Military Club) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 866 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, înmânează Drapelul de luptă comandantului Agenției de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare (The Minister of National Defence, Mircea Dușa, handing over the Combat Colors to the commander of the Military Equipment and Technologies Research Agency) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1034 ori.
Comandantul Agenției, colonelul Liviu Coșereanu, adresându-se audienței (Colonel Liviu Coșereanu, Commander of the Military Equipment and Technologies Research Agency, addressing the audience) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 972 ori.
Ministrul Mircea Duºa adresându-se audienþei (Minister Mircea Duºa addressing the audience) - foto Cãtãlin Ovreiu
Ministrul Mircea Dușa adresându-se audienței (Minister Mircea Dușa addressing the audience) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 880 ori.