Agenția de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare a primit Drapelul de luptă (The Military Equipment and Technologies Research Agency (METRA) Received the Combat Colors)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, înmâneazã Drapelul de luptã comandantului Agenþiei de cercetare pentru tehnicã ºi tehnologii militare (The Minister of National Defence, Mircea Duºa, handing over the Combat Colors to the commander of the Military Equipment and Technologies Research Agency) - foto Cãtãlin Ovreiu

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, înmânează Drapelul de luptă comandantului Agenției de cercetare pentru tehnică și tehnologii militare (The Minister of National Defence, Mircea Dușa, handing over the Combat Colors to the commander of the Military Equipment and Technologies Research Agency) - foto Cătălin Ovreiu