Reuniunea Consiliului de Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării (Meeting of the Foreign Affairs Council in Defence Ministers Format)

Aspect de la lucrãrile Consiliului de Afaceri Externe al UE (Meeting of the Foreign Affairs Council)

Aspect de la lucrările Consiliului de Afaceri Externe al UE (Meeting of the Foreign Affairs Council)