Reuniunea Consiliului de Afaceri Externe în formatul miniștrilor apărării (Meeting of the Foreign Affairs Council in Defence Ministers Format)

Aspect de la deschiderea lucrãrilor Consiliului de Afaceri Externe al UE (Opening of the Meeting of the Foreign Affairs Council)

Aspect de la deschiderea lucrărilor Consiliului de Afaceri Externe al UE (Opening of the Meeting of the Foreign Affairs Council)