Acorduri semnate la M.Ap.N între miniștrii român și moldovean ai apărării (Agreements Signed by the Romanian and Moldovan Defence Ministers)

Miniºtrii Mircea Duºa ºi Vitalie Marinuþã în timpul semnãrii celor douã documente oficiale - foto Eugen Mihai
(Ministers Mircea Duºa and Vitalie Marinuþã signing the two official documents.)

Miniștrii Mircea Dușa și Vitalie Marinuță în timpul semnării celor două documente oficiale - foto Eugen Mihai
(Ministers Mircea Dușa and Vitalie Marinuță signing the two official documents.)