Acorduri semnate la M.Ap.N între miniștrii român și moldovean ai apărării (Agreements Signed by the Romanian and Moldovan Defence Ministers)

Miniºtrii român ºi moldovean ai apãrãrii în timpul declaraþiilor de presã - foto Eugen Mihai
(Romanian and Moldovan defence ministers during press statements.)

Miniștrii român și moldovean ai apărării în timpul declarațiilor de presă - foto Eugen Mihai
(Romanian and Moldovan defence ministers during press statements.)