Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi preºedintele Consiliului judeþean Dâmboviþa, Adrian Þuþuianu, inaugureazã hangarul - foto Petricã Mihalache
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, and the president of Dâmboviþa County Council, Adrian Þuþuianu.)Oficialitãþile prezente la inaugurare - foto Petricã Mihalache
(Officials present at the inauguration.)Conducerea M.Ap.N. la ceremonia de inaugurare a hangarului - foto Petricã Mihalache
(Defence ministry leadership at the inauguration of the maintenance hangar.)
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și președintele Consiliului județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, inaugurează hangarul - foto Petrică Mihalache
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, and the president of Dâmbovița County Council, Adrian Țuțuianu.)
Vizualizat: 1020 ori.
Oficialitățile prezente la inaugurare - foto Petrică Mihalache
(Officials present at the inauguration.)
Vizualizat: 977 ori.
Conducerea M.Ap.N. la ceremonia de inaugurare a hangarului - foto Petrică Mihalache
(Defence ministry leadership at the inauguration of the maintenance hangar.)
Vizualizat: 1064 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale adresându-se audienþei - foto Petricã Mihalache 
(The Minister of National Defence addressing the audience.)Hangarul de mentenanþã pentru aeronavele C 130 Hercules - foto Petricã Mihalache
(Maintenance hangar of the C 130 Hercules aircraft.)Noul simulator de zbor - foto Petricã Mihalache
(The new flight simulator.)
Ministrul apărării naționale adresându-se audienței - foto Petrică Mihalache
(The Minister of National Defence addressing the audience.)
Vizualizat: 1046 ori.
Hangarul de mentenanță pentru aeronavele C 130 Hercules - foto Petrică Mihalache
(Maintenance hangar of the C 130 Hercules aircraft.)
Vizualizat: 1060 ori.
Noul simulator de zbor - foto Petrică Mihalache
(The new flight simulator.)
Vizualizat: 1036 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale ºi ºeful Statului Major General, de vorbã cu piloþii - foto Petricã Mihalache
(Minister of National Defence and chief of General Staff speaking with the pilots.)
Ministrul apărării naționale și șeful Statului Major General, de vorbă cu piloții - foto Petrică Mihalache
(Minister of National Defence and chief of General Staff speaking with the pilots.)
Vizualizat: 1042 ori.