Ceremonia de inaugurare a hangarului de mentenanță pentru aeronavele C 130 Hercules (Inauguration Ceremony of the Hangar at the 90th Airlift Flotilla )

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi preºedintele Consiliului judeþean Dâmboviþa, Adrian Þuþuianu, inaugureazã hangarul - foto Petricã Mihalache
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, and the president of Dâmboviþa County Council, Adrian Þuþuianu.)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și președintele Consiliului județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, inaugurează hangarul - foto Petrică Mihalache
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, and the president of Dâmbovița County Council, Adrian Țuțuianu.)