Colindãtori la serbarea "Pomului de Crãciun" organizatã la Cercul Militar Naþional - foto Valentin CiobîrcãMinistrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la serbarea „Pomului de Crãciun” - foto Valentin Ciobîrcã  Spectacol artistic susþinut de Ansamblul Andantino - foto Valentin Ciobîrcã
Colindători la serbarea "Pomului de Crăciun" organizată la Cercul Militar Național - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 270 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la serbarea „Pomului de Crăciun” - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 279 ori.
Spectacol artistic susținut de Ansamblul Andantino - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 297 ori.
Moº Crãciun oferã daruri copiilor - foto Valentin Ciobîrcã
Moș Crăciun oferă daruri copiilor - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 335 ori.