Serbarea “Pomului de Crăciun” de la Cercul Militar Național

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la serbarea „Pomului de Crãciun” - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la serbarea „Pomului de Crăciun” - foto Valentin Ciobîrcă