Serbarea “Pomului de Crăciun” de la Cercul Militar Național

Moº Crãciun oferã daruri copiilor - foto Valentin Ciobîrcã

Moș Crăciun oferă daruri copiilor - foto Valentin Ciobîrcă