ªeful Statului Major al Forþelor Aeriene, generalul-maior Laurian Anastasof, primeºte drapelul de luptã (The chief of Air Force Staff, Major General Laurian Anastasof, receives the combat colours) - foto Valentin CiobîrcãCeremonia de primire a ministrului apãrãrii naþionale  la Statul Major al Forþelor Aeriene (Welcome ceremony of the defence minister at the Air Force Staff HQ) - foto Valentin CiobîrcãAspect de la ceremonie (Photo from the ceremony) - foto Valentin Ciobîrcã
Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul-maior Laurian Anastasof, primește drapelul de luptă (The chief of Air Force Staff, Major General Laurian Anastasof, receives the combat colours) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 1743 ori.
Ceremonia de primire a ministrului apărării naționale la Statul Major al Forțelor Aeriene (Welcome ceremony of the defence minister at the Air Force Staff HQ) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 1476 ori.
Aspect de la ceremonie (Photo from the ceremony) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 1684 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale se adreseazã celor prezenþi la ceremonie (The defence minister addressing the attendants of the ceremony) - foto Valentin CiobîrcãAlocuþiunea generalului-maior Laurian Anastasof, ºeful Statului Major al Forþelor Aeriene (Speech held by Major General Laurian Anastasof, the chief of Air Force Staff) - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apărării naționale se adresează celor prezenți la ceremonie (The defence minister addressing the attendants of the ceremony) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 1594 ori.
Alocuțiunea generalului-maior Laurian Anastasof, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene (Speech held by Major General Laurian Anastasof, the chief of Air Force Staff) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 1829 ori.