Ceremonia de învestire a șefului Statului Major al Forțelor Aeriene (Investiture Ceremony of the Chief of Air Force Staff)

ªeful Statului Major al Forþelor Aeriene, generalul-maior Laurian Anastasof, primeºte drapelul de luptã (The chief of Air Force Staff, Major General Laurian Anastasof, receives the combat colours) - foto Valentin Ciobîrcã

Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, generalul-maior Laurian Anastasof, primește drapelul de luptă (The chief of Air Force Staff, Major General Laurian Anastasof, receives the combat colours) - foto Valentin Ciobîrcă